Hlavní obsah

chvíle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (časový úsek) a while(krátká) moment, minuteBudu tam za chvíli.I'll be there in a moment.Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).na chvílifor a whilepřed chvílía moment agoza chvíliin a moment, shortlyv tuto chvíliat the momentod této chvílefrom now on
  2. dlouhá chvíle (nuda) boredom

Vyskytuje se v

posedět: be restless, slang. have ants in one's pantschvíli neposedět

příhodný: at an opportune momentv příhodnou chvíli

zkrátit: pass the timezkrátit si chvíli

notný: It took quite some/a time ...Trvalo to notnou chvíli ...

za: He'll be here in a minute.Bude tu za chvíli.

zamyslet se: He paused in thought.Na chvíli se zamyslel.

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

gazump: be gazumpedbýt na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domu

now: from now onod teď, od této chvíle

point: at this pointv tuto chvíli

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

time: time for readingchvíle na čtení

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

chvíle: for a whilena chvíli