Hlavní obsah

moment

Vyskytuje se v

chvíle: před chvílía moment ago

chvíle: za chvíliin a moment, shortly

chvíle: v tuto chvíliat the moment

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

lámání: lámání chlebacírk. fraction, přen. crucial/decisive moment, moment of truth

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

příhodný: v příhodnou chvíliat an opportune moment

tento: touto dobouby now, at the moment

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

chvíle: Budu tam za chvíli.I'll be there in a moment.

jakmile: Jakmile mě uviděl ...The moment he saw me ...

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

omluvit: Omluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!

přesně: přesně v tom okamžikuat the precise moment

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

sotva: Sotva mě uviděl ...The moment he saw me ...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

zastižení: Momentálně není k zastižení.He is not available at the moment.

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

glory: have one's moment of gloryzažít svůj okamžik slávy

inertia: moment of inertiamoment setrvačnosti

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

available: He isn't available at the moment.Momentálně není k zastižení.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

second: Just a second!Moment!