Hlavní obsah

moment

Vyskytuje se v

chvíle: a moment agopřed chvílí

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

lámání: círk. fraction, přen. crucial/decisive moment, moment of truthlámání chleba

od, ode: from this moment on, dále hereafterod tohoto okamžiku

okamžik: from the very first momentod prvního okamžiku

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

příhodný: at an opportune momentv příhodnou chvíli

tento: by now, at the momenttouto dobou

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

jakmile: The moment he saw me ...Jakmile mě uviděl ...

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

omluvit: Excuse me for a moment!Omluvte mě na chvilku!

přesně: at the precise momentpřesně v tom okamžiku

přítomný: He is not here at the moment.Není teď přítomen.

sotva: The moment he saw me ...Sotva mě uviděl ...

vhod: He came just at the right moment.Přišel právě vhod.

zastižení: He is not available at the moment.Momentálně není k zastižení.

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

glory: have one's moment of gloryzažít svůj okamžik slávy

inertia: moment of inertiamoment setrvačnosti

moment: in a momentza chviličku, hned přijít ap.

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

available: He isn't available at the moment.Momentálně není k zastižení.

wait: Počkej (chvíli)/moment.Wait a minute/second.

second: Moment!Just a second!

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

spur: on the spur of the momentbez přemýšlení, bezhlavě, impulsivně