Hlavní obsah

hned

Částice

  1. hned tak, tak hned (tak snadno ap.) thats příslovcem vyjadřujícím význam výpovědi
  2. hned tak někdo (téměř nikdo) not everybody

Vyskytuje se v

hned: tak snadno ap. thathned tak, tak hned

poznat: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

při: on deliveryhned při doručení

urazit se: She is quick to take offence.Hned se urazí.

vrátit se: I will be right back.Hned se vrátím.

zalíbit se: She took a fancy to him right away.Hned se jí zalíbil.

zjistit: As soon as we find it out ...Hned jak to zjistíme ...

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

away: right awayrovnou, hned udělat ap.

bang: slang. bang offfofrem, hned teď

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

moment: in a momentza chviličku, hned přijít ap.

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

quick: be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co

after: right after breakfasthned po snídani

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

outset: at the outsetna začátku, hned zpočátku

past: It is just past the bridge.Je to hned za mostem.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

right: I'll be right back.Hned budu zpátky.