Hlavní obsah

immediately [ɪˈmiːdɪətlɪ]

Spojka

  • jakmile, hned jakLet me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

Vyskytuje se v

family: nejbližší rodinaimmediate family

immediately: přímo se týkat čehoimmediately concern sth

occupancy: ihned volný/k nastěhování byt k pronájmu ap.(for) immediate occupancy

get: Okamžitě ho sežeň.Get him here immediately.

bezprostřední: v bezprostřední blízkosti čehoin (the) immediate proximity of/to sth

prodlení: bez prodleníwithout delay, promptly, immediately

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

přivést: Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

těsný: těsné sousedstvíimmediate neighbourhood/vicinity

immediate: bezprostřední příčina smrtiimmediate cause of death