Hlavní obsah

closely [kləʊslɪ]

Vyskytuje se v

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

door: close the door on sthpustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o co

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

eye: close one's eyes to sthzavírat oči před čím

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

rank: close rankssemknout se v ohrožení ap.

account: cancel/close an accountzrušit účet

captioning: closed captioningskryté titulky u filmu ap.

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

closing: closing stagezávěrečná fáze

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

date: closing datedatum uzávěrky

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

entry: closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

finish: close finishtěsný doběh

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

proximity: in close proximity to/of sthv těsné blízkosti čeho

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemu

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

range: at close rangezblízka, z těsné blízkosti střílet ap.

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

blízký: (close) associationblízký vztah

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

doba: closing timezavírací doba

hájení: close(d) seasonmysl. doba hájení zvěře ap.

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

přiskřípnout: close sth on one's sth, catch one's sth in sthpřiskřípnout si co v čem

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

sklonek: towards the end/close of the 15th centuryna sklonku 15. století

titulek: closing credits, end titleszávěrečné titulky

účet: bankovní close an account, uživatelský cancel one's accountzrušit účet

uzavřený: closed meetinguzavřená schůzka jednání

úzký: close cooperation/connectionúzká spolupráce/spojitost

záběr: close-upzáběr zblízka

záclona: draw/close the curtainszatáhnout záclony

zavírací: closing timezavírací doba

zavřený: behind closed doorsobraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.

zblízka: close/hand-to-hand combat, fight at close quartersboj zblízka

blízko: Come closer.Pojďte blíž.

blízkost: in close proximityv těsné blízkosti čeho

být: It is closed.Je zavřeno.

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

namále: It was a close shave.Měl(i jsme) namále. bylo to těsně

nejbližší: immediate/closest friend/familynejbližší přítel/rodina

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

příbuzný: distant/close relative/relation of sbvzdálený/blízký příbuzný koho

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

přísně: closely guardedpřísně střežený

přítel: close friendblízký přítel

skřípnout: close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sthskřípnout si ruku v čem

sobě: closer to each otherblíž(e) k sobě vzájemně

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

spět: be drawing to a closespět ke konci

stačit: He came within an ace of winning., He was close to winning.Stačilo málo, a byl by vyhrál.

uzavřít: The road is closed.Silnice je uzavřena.

vous: That was a close shave!To bylo o fous! vyváznutí ap.

vyváznout: He had a narrow escape., It was a close shave.Vyvázl jen tak tak.

zakončení: closing ceremonyslavnostní zakončení

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

zavřít: Close/Shut the door.Zavři dveře.

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm