Hlavní obsah

snuggle [ˈsnʌgəl]

Vyskytuje se v

přitulit se: She snuggled up to him.Přitulila se k němu.

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemu