Hlavní obsah

přiskřípnout

Dokonavé sloveso

  • co čím close sth on sth(štípnutím) pinch sth(rozdrtit) crush sthPřiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

Vyskytuje se v

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth