Hlavní obsah

sobě

Zájmeno

  • (to) oneselftvar dle osoby myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselvesCo měla na sobě?What was she wearing?Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each othermít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

Vyskytuje se v

abase: ponížit se, snížit se, pokořit se k čemuabase osf to sth

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

absent: vzdálit se bez dovolenívoj. be absent without leave

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

account: otevřít si účetopen an account

accustomed: zvyknout si na cobecome accustomed to sth

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted

acquainted: znát se s kýmbe acquainted with sb

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

act: chovat se podezřeleact suspiciously

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

advise: komu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat cosb is advised to do sth

afoot: chystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.be afoot

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

agency: najmout si koho přes agenturuhire sb through an agency

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

akimbo: s nohama od sebe, s roztaženýma nohamawith legs akimbo

alienate: odcizit se přátelé ap.become alienated

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

alliance: spojit se, vytvořit alianciform an alliance

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

angry: rozzlobit se, naštvat seget angry

ankle: vymknout/podvrtnout si kotníktwist/sprain one's ankle

answerable: zodpovídat se komu nadřízenému ap.be answerable to sb

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

apologetic: omlouvat se, přen. kát sebe apologetic

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

appetite: namlsat se chtít vícewhet one's appetite

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

appointment: domluvil/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

approval: se schválením kohowith the approval of sb

arch: hrbit search one's back

argument: (po)hádat sehave an argument

arm: ozbrojit se čím zbraníarm osf with sth

around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around

aroused: vzrušit se sexuálněget sexually aroused

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

ascend: dostat se k mociascend to power

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

ask: přeptat se na čí zdravíask after sb's health

assume: ujmout se úřaduassume office

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

attempt: pokusit se o comake an attempt to do sth

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

about: Chystá se odejít., Je na odchodu.He is about to leave.

accelerate: Růst se zrychlil na 4,9 procenta.Growth accelerated to 4.9 per cent.

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

across: Sedl si naproti Michalovi.He sat down across from Michael.

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

airborne: Přenáší se to vzduchem.It is airborne.

along: Utekla spolu se svými dětmi.She fled along with her children.

anniversary: připomenout (si) desáté výročí čehomark the 10th anniversary of sth

another: Pomáhají si (navzájem).They help one another.

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.