Hlavní obsah

about [əˈbaʊt]

Předložka

  1. o kom/čem, ohledně koho/čeho mluvit ap., na koho/co stěžovat siHe told me about it.Řekl mi o tom.And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.
  2. kvůli čemu, pokud jde o coI'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.
  3. s čím udělat ap.

Vyskytuje se v

bash about: mlátit s čím, otloukat co, hrubě zacházet s čímbash sth about

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

boss: sb sekýrovat, komandovat kohoboss sb (around)/(about)

bugger about, bugger around: dělat problémy komu, vydrbávat s kýmbugger sb about

bush: chodit okolo horké kašebeat about the bush

buzz: pobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněněbuzz around/about

caper: křepčit, poskakovat radostí, vzrušenímcaper (about)

faff about, faff around: chodit od ničeho k ničemu, poflakovat sebe faffing about

ferret: for sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čemferret about/around

fidget: vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidněfidget (around)/(about)

fly: vlát, poletovat vlasy ve větru ap.fly (about)

gad: toulat se, chodit/vyrážet za zábavougad (about)

hedge about, hedge around: with sth být omezen čím předpisy, podmínkami ap.be hedged about

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

jiggle: pohupovat se, poskakovat rytmicky ap.jiggle about/around

just: prakticky, v podstatějust about

knock around: (z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít kohoknock sb around/about

laze: lenošit, lebedit si, odpočívatlaze (about)/around

mess around: with sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopadybe messing about

moon: bloumat, chodit jako tělo bez duše nečinněmoon (a)round/about

noise: rozhlásit/rozhlašovat co pověsti, drby, zprávynoise sth abroad/about

prance: natřásat se, promen(ád)ovat seprance (around)/(about)

pull about, pull around: mávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházetpull sb about

scrabble: for sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukouscrabble (around)/about

talk: Tomu říkám ...! typický příkladTalk about ...!

thrash: mlátit sebouthrash about

time: už je na čase, to je dost(it is) about time

twice: rozmyslet si, ještě jednou promyslet cothink twice about sth

up: být zase v pořádku po nemocibe up and about

what: a co takhle uvádí návrhwhat about

wild: být blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem, být fascinován kým/čímbe wild about sb/sth

business: jít si po své prácigo about one's business

jump: hopsat, poskakovatjump about

lay about: ohánět se zbranílay about osf

potty: být blázen do čehobe potty about/on sth

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

splash: cachtat se ve voděsplash about in water

turn: otočit se, udělat čelem vzadturn about

wiggle: kroutit, pohybovat, kroutit čímwiggle sth about

ado: mnoho povyku pro nicmuch ado about nothing

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

apprehensive: mít obavy z budoucnostibe apprehensive about one's future

bitch: Nadávali na obsluhu.They bitched about the service.

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

concern: Vyjádřili obavy ohledně ...They expressed concern about ...

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

feel: Co si myslíš o potratu?How do you feel about abortion?

forget: Zapomeň na ni.Forget about her.

fuck: Je mi to u prdele., Na to úplně seru.I don't give a fuck (about it).

fussed: To mě neštve., To je mi fuk.I'm not fussed about it.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

herself: Ona sama tím nebyla nijak nadšená.She herself was not happy about it.

make: Natáčíme film o válce.We are making a film about war.

ought: Měl jsem mu o tom říct.I ought to have told him about it.

point: Nemá smysl o tom mluvit.There is no point in talking about it.

serious: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?

something: Bylo na něm něco zvláštního.There was something special about him.

sorry: To mě mrzí!Sorry about that!

this: Rána byla asi takhle velká.The wound was about this big.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

vocal: Dávají to velmi hlasitě najevo.They are very vocal about it.

worry: Nedělej(te) si s tím starosti.Don't worry about it.

beat: chodit kolem horké kašebeat about the bush

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

oni, ony, ona: o/od nichabout/from them

pochyba: být na pochybách o čemhave doubt(s) about sth, be in doubts

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around, play pranks/silly tricks

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

stříkat: stříkat kolem sebesplash about/around

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

volovina: dělat volovinyfool around, goof about

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

co: A co vy?And what about you?

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dozvědět se: Dozvěděl se to.He found out (about it).

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

hovořit: O čem jste hovořili?What did you speak about?

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

about: chystat se, hodlat udělat cobe about to

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

líto: Je mi to líto.I am sorry about it.

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

na: Zapomeň na to.Forget (about) it.

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it., Don't sweat it.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

odchod: Je na odchodu. chystá se odejítHe's about to leave.

okolo: okolo dvaceti tisícabout twenty thousand

on: A co on?And what about him?

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

pochybnost: Měl o tom pochybnosti.He was doubtful about it.

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

pořádně: Pořádně si to rozmysli.Think twice about it.

posedlý: Byl posedlý sportem.He was crazy about sports.

přemýšlet: Nad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

psát: Psal mi o tom.He wrote to me about it.

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

rád: Co máš nejraději na ...?What do you like best about ...?

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

semlít se: Jak se to semlelo?How did it come about?

slyšet: Už jsem o tom slyšel.I've heard about it.

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

srát: Úplně na mě sere.He doesn't give a shit about me.

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

strach: Mám o něj strach.I am worried about him.