Hlavní obsah

about [əˈbaʊt]

Předložka

  1. o kom/čem, ohledně koho/čeho mluvit ap., na koho/co stěžovat siHe told me about it.Řekl mi o tom.And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.
  2. kvůli čemu, pokud jde o coI'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.
  3. s čím udělat ap.

Vyskytuje se v

bash about: mlátit s čím, otloukat co, hrubě zacházet s čímbash sth about

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

boss: sb sekýrovat, komandovat kohoboss sb (around)/(about)

bugger about, bugger around: dělat problémy komu, vydrbávat s kýmbugger sb about

bush: chodit okolo horké kašebeat about the bush

bustle: kmitat, mít napilno, být v jednom kole dělat rychle více věcí ap.bustle (about)

buzz: pobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněněbuzz around/about

caper: křepčit, poskakovat radostí, vzrušenímcaper (about)

faff about, faff around: chodit od ničeho k ničemu, poflakovat sebe faffing about

ferret: for sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čemferret about/around

fidget: vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidněfidget (around)/(about)

fly: vlát, poletovat vlasy ve větru ap.fly (about)

gad: toulat se, chodit/vyrážet za zábavougad (about)

hedge about, hedge around: with sth být omezen čím předpisy, podmínkami ap.be hedged about

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

jiggle: pohupovat se, poskakovat rytmicky ap.jiggle about/around

just: prakticky, v podstatějust about

knock around: (z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít kohoknock sb around/about

laze: lenošit, lebedit si, odpočívatlaze (about)/around

mess around: with sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopadybe messing about

moon: bloumat, chodit jako tělo bez duše nečinněmoon (a)round/about

noise: rozhlásit/rozhlašovat co pověsti, drby, zprávynoise sth abroad/about

prance: natřásat se, promen(ád)ovat seprance (around)/(about)

pull about, pull around: mávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházetpull sb about

scrabble: for sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukouscrabble (around)/about

talk: Tomu říkám ...! typický příkladTalk about ...!

thrash: mlátit sebouthrash about

time: už je na čase, to je dost(it is) about time

twice: rozmyslet si, ještě jednou promyslet cothink twice about sth

up: být zase v pořádku po nemocibe up and about

what: a co takhle uvádí návrhwhat about

wild: být blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem, být fascinován kým/čímbe wild about sb/sth

business: jít si po svémgo about one's business

jump: hopsat, poskakovatjump about

lay about: ohánět se zbranílay about osf

potty: být blázen do čehobe potty about/on sth

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

splash: cachtat se ve voděsplash about in water

turn: otočit se, udělat čelem vzadturn about

wiggle: kroutit, pohybovat, kroutit čímwiggle sth about

ado: mnoho povyku pro nicmuch ado about nothing

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

apprehensive: mít obavy z budoucnostibe apprehensive about one's future

bitch: Nadávali na obsluhu.They bitched about the service.

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

compunction: Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.He had no compunction about doing that.

concern: Vyjádřili obavy ohledně ...They expressed concern about ...

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

doubt: O tom není pochyb!No doubt about it!

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

feel: Co si myslíš o potratu?How do you feel about abortion?

forget: Zapomeň na ni.Forget about her.

fuck: Je mi to u prdele., Na to úplně seru.I don't give a fuck (about it).

fussed: To mě neštve., To je mi fuk.I'm not fussed about it.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

herself: Ona sama tím nebyla nijak nadšená.She herself was not happy about it.

hung up: Má mindrák ze své výšky.He's hung up about his height.

make: Natáčíme film o válce.We're making a film about war.

ought: Měl jsem mu o tom říct.I ought to have told him about it.

point: Nemá smysl o tom mluvit.There's no point in talking about it.

serious: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?

something: Bylo na něm něco zvláštního.There was something special about him.

sorry: To mě mrzí!Sorry about that!

this: Rána byla asi takhle velká.The wound was about this big.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

vocal: Dávají to velmi hlasitě najevo.They are very vocal about it.

worry: Nedělej(te) si s tím starosti.Don't worry about it.

beat: chodit kolem horké kašebeat about the bush

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

oni, ony, ona: o/od nichabout/from them

pochyba: být na pochybách o čemhave doubt(s) about sth, be in doubts

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

stříkat: stříkat kolem sebesplash about/around

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

co: A co vy?And what about you?

about: chystat se, hodlat udělat cobe about to

decide: rozhodnout se neudělat codecide against (doing) sth

should: Komise rozhodla, že se má omluvit.The committee has decided he should apologize.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

vybrat: Vybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?