Hlavní obsah

apprehensive [ˌæprɪˈhensɪv]

Vyskytuje se v

obava: be afraid of sth, be apprehensive about sthmít obavy z čeho

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti