Hlavní obsah

twice [twaɪs]

Příslovce

  1. dvakrát
  2. twice a dvakrát za týden, měsíc ap.
  3. twice as ... as sb/sth dvakrát tak jaký jako kdo/cotwice as many/muchdvakrát tolik/vícHe is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

Vyskytuje se v

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

twice: twice advakrát za týden, měsíc ap.

go: going (once), (going) twice, ... gonepoprvé, podruhé, ... prodáno vyvolávání při dražbě

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

a, an: twice a daydvakrát denně

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

more: twice moreještě dvakrát

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

den: twice a daydvakrát za den

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

dvoufázový: twice-a-day training, training twice a daydvojfázový trénink

lepší: twice as gooddvakrát lepší

měsíc: twice a monthdvakrát za měsíc

měsíčně: twice a monthdvakrát měsíčně

rozmýšlení: without thinking (twice)/hesitationbez (dlouhého) rozmýšlení

tolik: twice as muchdvakrát tolik

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

pořádně: Think twice about it.Pořádně si to rozmysli.

týden: once/twice a weekjednou/dvakrát za týden

velký: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

once: once or twicepárkrát