Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (tak moc) so/that much(u počitatelných) so/that many
  2. (násobné množství) as much(počitatelné) as manydvakrát toliktwice as much
  3. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) as much - astolik - kolik (počitatelné) as many - asMám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.
  4. tolik a tolik (neurčité množství) such-and-such amount/(číslo) number

Vyskytuje se v

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

again: (ještě) jednou tolikas much again

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

twice: dvakrát tolik/víctwice as many/much

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

tolik: dvakrát toliktwice as much