Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (tak moc) so/that much(u počitatelných) so/that many
  2. (násobné množství) as much(počitatelné) as manydvakrát toliktwice as much
  3. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) as much - astolik - kolik (počitatelné) as many - asMám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.
  4. tolik a tolik (neurčité množství) such-and-such amount/(číslo) number

Vyskytuje se v

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: twice as muchdvakrát tolik

much: as much againještě jednou tolik

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

much: Well, so much for the producers.Takže tolik o výrobcích.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.