Hlavní obsah

kolik

Číslovka

  1. (množství) how much(o počitatelných) how manyobecně platí many pro počítatelné a much pro nepočítatelnéKolik to stojí?How much is it?Kolik je hodin?What time is it?Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?Od kolika hodin?From what time?Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?
  2. (vztahuje se k určenému množství) as much as(co jen) whatMůžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.tolik ... kolikas much/many ... as ...

Vyskytuje se v

how: how much/manykolik

score: Is anybody keeping score?Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

how: How much is it?Kolik to stojí?

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

much: How much is it?Kolik to stojí?

old: How old are you?Kolik ti je let?

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

time: What time is it?Kolik je hodin?

time: Have you got the time?, Do you have the time?Nevíte, kolik je hodin?

time: (At) what time?V kolik hodin?

time: He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.

what: What time is it?Kolik je hodin?

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

žlučníkový: med. žlučníkový záchvatgall bladder attack, biliary colic

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

hodina: Kolik je hodin?What time is it?

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

léto: Kolik je ti let?How old are you?

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

přijet: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

rok: Kolik je ti roků?How old are you?

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

tolik: Mám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.

utržit: Kolik za to utržil?How much did he get for it?

v, ve: V kolik hodin?(At) what time?

vážit: Kolik to váží?How much does it weigh?

vážit: Kolik vážíš?What is your weight?

vydělat: Kolik vydělá ročně?How much does he make a year?

za: Kolik je to za noc?How much is it per night?

zavírat: V kolik hodin zavírají obchody?What time do the shops close?

zbýt: Kolik ti zbylo peněz?How much money do you have left?

tolik: tolik - koliktak mnoho - kolik as much - as, počitatelné as many - as

colic: renal colicledvinová kolika