Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (tak moc) so/that much(u počitatelných) so/that many
  2. (násobné množství) as much(počitatelné) as manydvakrát toliktwice as much
  3. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) as much - astolik - kolik (počitatelné) as many - asMám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.
  4. tolik a tolik (neurčité množství) such-and-such amount/(číslo) number

Vyskytuje se v

kolik: as much/many ... as ...tolik ... kolik

třikrát: three times as much/many, threefoldtřikrát tolik

brát si: Take it easy!Neber si to tolik.

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

again: as much again(ještě) jednou tolik

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

tolik: twice as muchdvakrát tolik