Hlavní obsah

again [əˈgen or əˈgeɪn]

Příslovce

  1. znovu, zas(e), opět opakovaněCome again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.once againještě jednou, znovunever againuž nikdy
  2. but/then/there again ale taky, ale stejně takThey may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.as much again(ještě) jednou tolik

Vyskytuje se v

but: ale zase/na druhou stranubut then (again)

come: Cože?, Ještě jednou., Prosím?Come again?

here: už je to tady zas, to je pořád dokolahere we go (again)

now: občas, čas od času, tu a tamnow and then, (every) now and again

once: ještě jednou, znovu, opětonce again

over: znovu od začátku, ještě jednouover again

same: ještě jednou (totéž) při objednávání nápojůsame again

there: na druhou stranu, ale zase uvedení protiargumentuthere again

never: nikdy víc, už nikdynever again

able: Mohl opět chodit.He was able to walk again.

blow: Zase to zbabral.He has blown it again.

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

naughty: Ty zase zlobíš!You're being naughty again!

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

jednou: ještě jednouonce again/more

nikdy: nikdy vícenever again, no more

oženit se: znovu se oženitremarry, marry again

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

zase: zase a znovuover and over (again)

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

odbýt: Zase to odbyl.He did a sloppy job again.

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

pořád: pořád dokolaround and round, all over again

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

prospět: Zase neprospěl.He failed again.

vícekrát: Víckrát už to neudělám.I'll never do it again.

zaspat: Zase zaspal.He overslept again.

again: ale taky, ale stejně takbut/then/there again