Hlavní obsah

pořád

Vyskytuje se v

rýpat: pořád rýpat do koho kritizovatAmE be in sb's face

budit se: Pořád jsem se budil.I had a restless night.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

zapomínat: Pořád zapomínám, že ...I keep forgetting that ...

poklus: být pořád v poklusube always on the go

away: pořád pracovat na čem bez přerušeníwork away on sth

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

most: skoro pořád, většinoumost of the time

right: na všechny strany, všude možně, pořád dokolaright, left and centre

straight: pořád rovně, přímo vpředstraight ahead

do: Jenom si pořád stěžuje.All he does is complain.

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

goggle-eyed: pořád civět na televiziBrE hovor. be goggle-eyed

pořád: pořád dokolaround and round, all over again