Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (projít, projet okolo) co go past, pass (by), travel by sth
  2. (netrefit) co miss sthJděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.
  3. (uplynout) passform. elapse

Vyskytuje se v

cíl: miss the targetminout cíl

mina: antipersonnel minenášlapná/protipěchotní mina

minout se: be in vain, have no effect, plán ap. též misfireminout se účinkem

ticho: minute of silence, one minute's silenceminuta ticha

účinek: have no effect, be in vainminout se účinkem

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

minuta: It is five to nine.Je za pět minut devět.

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

silence: minute's silenceminuta ticha

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.