Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (projít, projet okolo) co go past, pass (by), travel by sth
  2. (netrefit) co miss sthJděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.
  3. (uplynout) passform. elapse

Vyskytuje se v

cíl: minout cílmiss the target

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

ticho: minuta tichaminute of silence, one minute's silence

účinek: minout se účinkemhave no effect, be in vain

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

minuta: Je za pět minut devět.It is five to nine.

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

silence: minute's silenceminuta ticha

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.