Hlavní obsah

prominout

Dokonavé sloveso

  1. (odpustit vinu) komu co forgive sb sth(omluvit) excuse, pardon sb/sthPromiňte!(omluva) (I'm) sorry., (k upoutání pozornosti ap.) Excuse me!Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...
  2. (dluh ap.) komu co forgive sb sth(osvobodit od) release sb from sth(zprostit) exempt sb from sth

Vyskytuje se v

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

bother: Promiňte, že vás obtěžuji, ...I am sorry to bother you, ...

disturb: Promiňte, že vás ruším.I am sorry to disturb you.

keep: Promiň, že tě zdržuji ...Sorry to keep you ...

late: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

like: Promiňte, že vás takhle ruším.I'm sorry to intrude on you like this.

nuisance: Promiňte, že otravuji.Sorry to be a nuisance.

beg: Promiňte., Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon!

French: promiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.pardon my French

prominout: Promiňte!omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!