Hlavní obsah

prominout

Dokonavé sloveso

  1. (odpustit vinu) komu co forgive sb sth(omluvit) excuse, pardon sb/sthPromiňte!(omluva) (I'm) sorry., (k upoutání pozornosti ap.) Excuse me!Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...
  2. (dluh ap.) komu co forgive sb sth(osvobodit od) release sb from sth(zprostit) exempt sb from sth

Vyskytuje se v

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

butt in: Sorry to butt in on you ...Promiňte, že vám do toho skáču...

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

keep: Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

nuisance: Sorry to be a nuisance.Promiňte, že otravuji.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.