Hlavní obsah

prominutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odpuštění provinění) pardon, excuse(milost) forgivenessprosit koho o prominutíask sb's pardon
  2. (odpuštění povinnosti) forgiveness(již nevymáhání) remission, remitments prominutímmy apologies, (před hrubým výrazem ap.) excuse my French

Vyskytuje se v

prominutí: s prominutímmy apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my French

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

duty: prominutí claekon. duty remission

bother: Promiňte, že vás obtěžuji, ...I am sorry to bother you, ...

disturb: Promiňte, že vás ruším.I am sorry to disturb you.

keep: Promiň, že tě zdržuji ...Sorry to keep you ...

late: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

like: Promiňte, že vás takhle ruším.I'm sorry to intrude on you like this.

nuisance: Promiňte, že otravuji.Sorry to be a nuisance.

beg: Promiňte., Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon!

French: promiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.pardon my French

prominout: Promiňte!omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!