Hlavní obsah

prominout

Dokonavé sloveso

  1. (odpustit vinu) komu co forgive sb sth(omluvit) excuse, pardon sb/sthPromiňte!(omluva) (I'm) sorry., (k upoutání pozornosti ap.) Excuse me!Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...
  2. (dluh ap.) komu co forgive sb sth(osvobodit od) release sb from sth(zprostit) exempt sb from sth

Vyskytuje se v

chtít: Sorry. It was no intention.Promiňte, já nechtěl.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

pozdě: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

rušit: I am sorry to disturb you.Promiňte, že (vás) ruším.

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

nuisance: Sorry to be a nuisance.Promiňte, že otravuji.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.

prominout: omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!Promiňte!