Hlavní obsah

pozdě

Příslovce

  1. (opožděně) late(s prodlením) tardilyJdu pozdě?Am I late?Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.
  2. (v pokročilé době) lateJe pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.pozdějilater, (někdy v budoucnu) at some time in the future

Vyskytuje se v

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

nejpozději: as late as possibleco nejpozději

noc: (late) at night(pozdě) v noci

přijít: be late for sthpřijít pozdě kam

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

omluvit se: He apologized for being late.Omluvil se, že přišel pozdě.

posunout: put off, postpone, BrE též put back sthposunout co na později odložit

prominout: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

přidat se: I'll join you later.Přidám se k vám později.

trochu: You are a bit late.Jdeš trochu pozdě.

vrátit se: I will get back to it later.Vrátím se k tomu později.

vstát: get up early/latevstát brzy/pozdě

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

late: no later thannejpozději kdy

later: sooner or laterdříve či později

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

retard: tech. retard the sparkdávat pozdě jiskru zapalování

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

back burner: put sth on the back burnerdát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději