Hlavní obsah

omluvit

Dokonavé sloveso

  1. (vysvětlit důvod) koho excuse sbOmluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!
  2. (prominout) co excuse, pardon sth(odpustit) forgive sthOmluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

Vyskytuje se v

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

should: Komise rozhodla, že se má omluvit.The committee has decided he should apologize.

French: promiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.pardon my French

omluvit: Omluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!