Hlavní obsah

omluvit

Dokonavé sloveso

  1. (vysvětlit důvod) koho excuse sbOmluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!
  2. (prominout) co excuse, pardon sth(odpustit) forgive sthOmluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

Vyskytuje se v

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.