Hlavní obsah

napřed

Vyskytuje se v

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

vyslat: send sb aheadvyslat koho napřed

ahead: go (on) aheadjít napřed

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.