Hlavní obsah

else [els]

Přídavné jméno

  • jiný někdo, něco ap.Who else?Kdo jiný?somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

Příslovce

  • jinde někde ap., jinam někam ap.somewhere elseněkde jinde, někam jinam

Vyskytuje se v

or: or (else)nebo, jinak při varování ap.

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

someplace: someplace elseněkde jinde

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.