Hlavní obsah

anything [ˈenɪˌθɪŋ]

Zájmeno

  1. cokoli(v), vše(chno) comore than anything elsevíc než cokoli jiného
  2. něco v otázkách a podmínkových větáchDid you find anything?Našel jsi něco?
  3. nic se záporemWe can't do anything.Nemůžeme nic dělat.Anything can happen.Může se stát cokoliv.

Vyskytuje se v

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

go: anything goesvšechno je možné, všechno jde

if: if anythingnaopak spíše, spíše dokonce popření výroku

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

declare: Anything to declare?Máte něco k proclení?

do: Are you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

have on: Have you anything on tonight?Máš dnes večer něco? v plánu ap.

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

všechen, všechna, všechno: more than anything elsenade vše(chno) víc než cokoli

blbost: Don't do anything stupid.Neudělej nějakou blbost.

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

chybět: Is anything wrong with it?Chybí tomu něco?

konkrétní: Have you anything particular in mind?Máš na mysli něco konkrétního?

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

něco: anything else?ještě něco?

nepořádek: Is anything wrong?Je něco v nepořádku?

stát se: Is anything wrong?Stalo se něco?

takový: I didn't say anything like that.Nic takového jsem neřekl.

ujít: He doesn't miss anything.Nic mu neujde.

uniknout: Have I missed anything?Uniklo mi něco?

vypadnout: Have I left anything out?Vypadlo mi něco?

vyznat se: I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.V počítačích se vůbec nevyznám.

vzpomenout (si): anything you can think ofcokoli si vzpomeneš úplně všechno

zažít: I've never seen anything like it in my life.Něco takového jsem ještě nezažil.

zůstat: Is there anything left for me?Zůstalo pro mě něco?

schopný: be capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothingbýt schopný všeho

strach: He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.Má pro strach uděláno.

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

anything: as anythingděsně, ohromně, jak něco zdůraznění