Hlavní obsah

anything [ˈenɪˌθɪŋ]

Zájmeno

  1. cokoli(v), vše(chno) comore than anything elsevíc než cokoli jiného
  2. něco v otázkách a podmínkových větáchDid you find anything?Našel jsi něco?
  3. nic se záporemWe can't do anything.Nemůžeme nic dělat.Anything can happen.Může se stát cokoliv.

Vyskytuje se v

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

go: anything goesvšechno je možné, všechno jde

if: if anythingnaopak spíše, spíše dokonce popření výroku

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

declare: Anything to declare?Máte něco k proclení?

do: Are you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?

do: Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

have on: Have you anything on tonight?Máš dnes večer něco? v plánu ap.

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

like: anything you likecokoliv chceš

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

něco: ještě něco?anything else?

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

uniknout: Uniklo mi něco?Have I missed anything?

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vypadnout: Vypadlo mi něco?Have I left anything out?

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vzpomenout (si): cokoli si vzpomeneš úplně všechnoanything you can think of

vzpomenout (si): Můžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

zůstat: Zůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.