Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) something(v otázce) anythingněco jinéhosomething elseještě něco?anything else?Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.
  2. (trocha, kousek) a little, a bit(neurčité množství) somethingo něco víca bit more

Vyskytuje se v

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

kápnout: komu něco kápne z čehosb will get sth

mít: mít něco s kýmvztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sb

pití: něco k/na pitísomething to drink

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málo: něco málo pojísthave a snack

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

od, ode: od každého něcoa bit of everything

oko: Něco mi spadlo do oka.Something got in my eye.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

psaní: Máte něco na psaní?Do you have something to write with?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

acquisition: make an acquisition(něco) nakoupit

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

expensive: something less expensiveněco levnějšího

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

line: AmE hovor. get a line on sbpoinformovat se, něco si zjistit o kom

make: make a suggestionněco navrhnout

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

matter: reading matterčtivo, (něco na) čtení co lze číst

necessity: necessity for actionpotřeba něco podniknout

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

question: ask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

wish: make a wishpřát si něco

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

declare: Anything to declare?Máte něco k proclení?

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

do: Are you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?

dress up: Do I need to dress up for dinner?Musím si na večeři obléct něco lepšího?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

fifty: He is in his fifties.Je mu něco přes padesát.

get on: Get on with it!Dělej (něco)! začni pracovat ap.

have on: Have you anything on tonight?Máš dnes večer něco? v plánu ap.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

need: I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.

on: I've got something on this Friday.Tento pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.

something: She is twenty something.Je jí něco přes dvacet.

something: This is really something!To je skutečně něco!

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.

work out: We'll work it out.To nějak vyřešíme., Něco vymyslíme., Na něco přijdeme.

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

price: It comes with/at a price.přen. Něco to stojí. není to zadarmo