Hlavní obsah

something [ˈsʌmθɪŋ]

Zájmeno

  1. něco neurčitéThere was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.
  2. vyjadřuje přibližnostShe is twenty something.Je jí něco přes dvacet.This is really something!To je skutečně něco!
  3. that's something aspoň, že to, (alespoň) něcoHe is here, that's something.Je tady, alespoň že to.
  4. something of sth dost, celkem co, slušný co
  5. there is something in sth na čem něco je myšlence, návrhu ap.

Vyskytuje se v

something: aspoň, že to, (alespoň) něcothat's something

up: něco se děje špatného, znepokojivého ap.something is up

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

count: něco znamenat, mít váhucount for something

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

other: kdosi/cosisomeone/something or other

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

sort: něco na ten způsob, něco podobnéhosomething of the sort

amiss: Něco není v pořádku.Something is amiss.

be: něco, co mělo změnit světsomething that was to change the world

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

mind: To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.This put me in mind of something you said once.

missing: Něco tady chybí.Something is missing here.

need: Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.I need you to do something for me.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

pití: něco k/na pitísomething to drink

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

napít se: dát komu napítgive sb something to drink

něco: něco jinéhosomething else

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in