Hlavní obsah

show [ʃəʊ]

Slovesopt showed, pp shown/showed

 1. ukázat, ukazovat průzkum ap.
 2. sth znázorňovat, zachycovat co o obrázku, tabulce ap.Let me show you something.Něco vám ukážu.
 3. sb swh zavést, doprovodit, uvést koho kamI was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.
 4. sb how to do sth předvést komu jak (u)dělat co
 5. být vidět, ukázat (se)The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.
 6. projevit, prokázat cit ap., projevit se
 7. sth jevit co známky čeho ap.show itselfprojevovat (se), ukazovat se vlastnost
 8. vykázat, vykazovat zisk, zůstatek ap.
 9. show (up) AmEobjevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověku
 10. dávat hru ap.

Podstatné jméno

 1. of sth projev, demonstrace, ukázka čeho citu, vlastnosti ap.show of forcedemonstrace sílymake a show of sthpředvést, předvádět co okázale, projevovat, předstírat, demonstrovat hl. falešně
 2. (just) for show(jen) pro/na efekt
 3. pořad, program televizní ap., hl. zábavný
 4. show, (zábavné) představení, koncert
 5. výstava, přehlídka uměleckých děl ap.fashion showmódní přehlídkadog showvýstava psůbe on showbýt vystaven obraz ap.

Fráze

 1. show of hands hlasování zdvižením ruky
 2. have sth to show for sth moci se čím pochlubithave something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.
 3. I'll show you! ti ukážu! pohrůžka

Vyskytuje se v

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

dát: dát najevo coshow, manifest, demonstrate sth

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

módní: módní přehlídkafashion show

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přehlídka: módní přehlídkafashion show

salon: automobilový salonmotor show

soutěž: vědomostní soutěž televizní ap.quiz show

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sth

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

zisk: mít/vykázat zisk firmamake/show a profit

život: nejevit známky životashow no signs of life

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

prokázat: prokázat odvahushow courage

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

příjemný: Příjemnou zábavu!Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

vidno: Z toho je vidno ...This/That shows ...

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

zavést: Zavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

compilation: střihový pořadcompilation show

dating: televizní seznamka, seznamovací pořad(TV) dating show

displeasure: projevit nelibostshow one's displeasure

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

interest: projevit zájem o coshow interest in sth

moderation: postupovat s rozumem/umírněně/s rozvahouexercise/show moderation

one-man: sólové představeníone-man show

profit: vykázat ziskekon. show a profit

promise: vypadat slibněshow promise

round: provést koho po městě, domě ap.show sb round

shadow: stínohrashadow show

show: projevovat (se), ukazovat se vlastnostshow itself

slide: promítání diapozitivů, prezentace s diapozitivyslide show

trade: odborný veletrhtrade show

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

host: (Pořad) uvádí...(The show is) Hosted by...

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

present: show uváděná ... kýmshow presented by ...

colour: vybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti kohoshow one's true colours

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

show in: uvést, zavést koho do pokoje ap.show sb in

show up: udělat ostudu komu, ztrapnit kohoshow sb up

variety: varieté, varietní představení, estrádavariety (show)

window: výloha, výkladní skříň, výklad(display) window, show window