Hlavní obsah

show [ʃəʊ]

Slovesopt showed, pp shown/showed

 1. ukázat, ukazovat průzkum ap.
 2. sth znázorňovat, zachycovat co o obrázku, tabulce ap.Let me show you something.Něco vám ukážu.
 3. sb swh zavést, doprovodit, uvést koho kamI was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.
 4. sb how to do sth předvést komu jak (u)dělat co
 5. být vidět, ukázat (se)The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.
 6. projevit, prokázat cit ap., projevit se
 7. sth jevit co známky čeho ap.show itselfprojevovat (se), ukazovat se vlastnost
 8. vykázat, vykazovat zisk, zůstatek ap.
 9. show (up) AmEobjevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověku
 10. dávat hru ap.

Podstatné jméno

 1. of sth projev, demonstrace, ukázka čeho citu, vlastnosti ap.show of forcedemonstrace sílymake a show of sthpředvést, předvádět co okázale, projevovat, předstírat, demonstrovat hl. falešně
 2. (just) for show(jen) pro/na efekt
 3. pořad, program televizní ap., hl. zábavný
 4. show, (zábavné) představení, koncert
 5. výstava, přehlídka uměleckých děl ap.fashion showmódní přehlídkadog showvýstava psůbe on showbýt vystaven obraz ap.

Fráze

 1. show of hands hlasování zdvižením ruky
 2. have sth to show for sth moci se čím pochlubithave something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.
 3. I'll show you! ti ukážu! pohrůžka

Vyskytuje se v

besídka: školní besídkaschool concert/show/revue, s divadelním vystoupením school play

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

dát: dát najevo coshow, manifest, demonstrate sth

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

módní: módní přehlídkafashion show

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přehlídka: módní přehlídkafashion show

přehlídka: letecká přehlídkaairshow, air show

salon: automobilový salonmotor show

soutěž: vědomostní soutěž televizní ap.quiz show

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

zisk: mít/vykázat zisk firmamake/show a profit

život: nejevit známky životashow no signs of life

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

prokázat: prokázat odvahushow courage

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

příjemný: Příjemnou zábavu!Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

ukázat: ukázat komu cestushow sb the way

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vidno: Z toho je vidno ...This/That shows ...

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

zavést: Zavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

compilation: compilation showstřihový pořad

dating: (TV) dating showtelevizní seznamka, seznamovací pořad

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

favour: show favour to sb(zjevně) nadržovat komu, projevovat přízeň komu

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

one-man: one-man showsólové představení

profit: ekon. show a profitvykázat zisk

promise: show promisevypadat slibně

round: show sb roundprovést koho po městě, domě ap.

shadow: shadow showstínohra

slide: slide showpromítání diapozitivů, prezentace s diapozitivy

trade: trade showodborný veletrh

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

host: (The show is) Hosted by...(Pořad) uvádí...

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

present: show presented by ...show uváděná ... kým

clean: show a clean pair of heelsvzít nohy na ramena

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

show in: show sb inuvést/zavést koho dovnitř do pokoje ap.

show up: show sb upudělat ostudu komu, ztrapnit koho

variety: variety (show)varieté, varietní představení, estráda

window: (display) window, show windowvýloha, výkladní skříň, výklad