Hlavní obsah

znát

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost ap.) co know sth(dobře) be familiar with sth, be no stranger to sthNeznám cestu.I don't know the way.
  2. (osobu) koho know sb, be familiar with sbJak dlouho už ho znáš?How long have you known him?
  3. (umět) co know how to do sth(mistrně) master sth, be skilled in/at sth(cizí jazyky) speak sth
  4. být znát (být vidět) show, be visiblebýt znát (zřetelně) be obvious
  5. dát znát (projevit) co show sthdát znát (jevit známky) show marks of sthNedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

Vyskytuje se v

znát: být znátbýt vidět show*, be* visible, zřetelně be* obvious

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

důvěrně: znát koho důvěrněhave an intimate acquaintance with sb

muset: Nemusí to znát.He needn't know it.

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

však: Však ho znáš!You know what he is like!

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

bota: znát co jako své botyknow sth like the palm of one's hand, know sth inside out

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb

acquainted: znát se s kýmbe acquainted with sb

familiar: (dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čímbe familiar with sth

hearsay: znát co z doslechuknow sth by hearsay

ignorant: neznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čímbe ignorant of sth

strange: nevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) cobe strange to sth

stranger: neznat se (vzájemně) dva lidébe strangers

unfamiliar: neznat (příliš) co, nevyznat se v čembe unfamiliar with sth

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

do: Znáte ji, že ano?You know her, don't you?

each: Sotva se známe.We hardly know each other.

hardly: Skoro ho neznám.I hardly know him.

know: Znám ho už roky.I have known him for years.

way: Znáte cestu do ...?Do you know the way to ...?

well: Moc dobře ho neznám.I don't know him well.

would: Tu určitě neznáš.You wouldn't know her.

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

countenance: zachovat klid, nedat na sobě nic znátkeep one's countenance

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!