Hlavní obsah

besides [bɪˈsaɪdz]

Předložka

  • sth kromě, vedle čeho, navíc k čemuWhat languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?