Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

znát: být vidět show*, be* visible, zřetelně be* obviousbýt znát

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

důvěrně: have an intimate acquaintance with sbznát koho důvěrně

muset: He needn't know it.Nemusí to znát.

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

však: You know what he is like!Však ho znáš!

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

bota: know sth like the palm of one's hand, know sth inside outznát co jako své boty

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

acquainted: be acquainted with sbznát se s kým

familiar: be familiar with sth(dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

ignorant: be ignorant of sthneznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čím

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) co

stranger: be strangersneznat se (vzájemně) dva lidé

unfamiliar: be unfamiliar with sthneznat (příliš) co, nevyznat se v čem

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

way: Do you know the way to ...?Znáte cestu do ...?

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!