Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vnímání zrakem) sight, seeing, visionznát koho (jen) od viděníknow sb by sightstát za viděníbe worth seeing, be something to seebýt k viděníbe to be seen, (pro veřejnost) be on public displaynoční/periferní vidění schopnostnight/peripheral vision
  2. (vidina) vision(halucinace) hallucination

Vyskytuje se v

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

výše: viz výšesee above

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.

jak: Viděl ho, jak kouří.He saw him smoking.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

padat: Viděl jsem padat hvězdu.I saw a shooting star.

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

stát: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

vidět: Vidíš to (taky)?Can you see it (too)?

vidět: Nikdy jsem to neviděl.I have never seen it.

vidět: Byli tam viděni.They were seen there.

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vidět: Tak vidíš. a máš toThere you go

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

vidět: Ať už tě tu nevidím.Get lost.

vidět: Rád tě vidím.I am glad to see you.

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

vidět: Vidím ti až do žaludku.I can see right through you.

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

below: see belowviz níže

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

night vision: night vision goggles/equipmentbrýle/vybavení pro noční vidění, noktovizor

peripheral: peripheral visionperiferní vidění

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

see: see above/belowviz výše/níže

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

vision: tunnel visionzúžení zorného pole, ztráta periferního vidění

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

show: The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

while: It's been a while.Už je to (dost) dávno., Už jsme se dlouho neviděli.

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání