Hlavní obsah

dvojmo

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

den: twice a daydvakrát za den

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

lepší: twice as gooddvakrát lepší

měsíc: twice a monthdvakrát za měsíc

měsíčně: twice a monthdvakrát měsíčně

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

raz: in no time, in a jiffyraz dva rychle

tolik: twice as muchdvakrát tolik

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

čtvrt: at a quarter past oneve čtvrt na dvě

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

maximálně: I smoke two cigars a week maximum.Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: two years oldero dva roky starší

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

přepadnout: I was attacked/mugged by two guys.Přepadli mě dva chlapi.

rok: He is two years old.Jsou mu dva roky.

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

rozhlédnout se: look both waysrozhlédnout se na obě strany na přechodu

scházet: Two pupils are missing.Schází dva žáci.

spořádat: She polished off two portions.Spořádala dvě porce.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

sto: two hundreddvě stě

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

třetina: two thirds of sthdvě třetiny čeho

týden: once/twice a weekjednou/dvakrát za týden

velký: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

vést: They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.Vedou o dvě branky.

vyloupit: Two banks were robbed.Byly vyloupeny dvě banky.

vynásobit: multiplied by 2vynásobeno dvěma

vypít: He drank it up in two gulps.Vypil to dvěma doušky.

vyvstat: Two questions arose.Vyvstaly dvě otázky.

zavazadlo: two pieces of luggagedvě zavazadla

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

táhnout: Two is better than one.Ve dvou se to lépe táhne.

zabít: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

click: výp. double-click (on) sthpoklepat, dvakrát kliknout, dvojkliknout na co

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

a, an: twice a daydvakrát denně

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

more: twice moreještě dvakrát

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

krátký: krátké vlasyshort hair

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

šidit: šidit na vázesell short weight

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break, pause

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

zkratka: ve zkratce stručněin short/brief/a nutshell, briefly

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

spojení: elektr. krátké spojení zkratshort circuit

vzrůst: být malého vzrůstube of small stature/short in stature

zboží: nedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supply

zkracovat se: Dny se zkracují.The days are getting shorter.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

jepičí: mít jepičí životbe short-lived

kostka: v kostce stručněin short/brief/a nutshell

pár: Má to za pár.He's a short-timer.

párat se: nepárat se s kým/čímhovor. make short work of sb/sth

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

vznětlivý: být velice vznětlivý hned se rozčílithave a short fuse

circuit: zkratelektr. short circuit

eagle: orlík krátkoprstýshort-toed (snake) eagle

focus: s krátkou ohniskovou vzdálenostíshort-focus

long: (krátká) novelalong-short story

order: objednávka minutek v restauraci, minutky pokrmyAmE short order

projection: nesplnit odhady čehofall short of one's projection for sth

pull up: zarazit se, zastavit sepull up short

short: bez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněin short order

notice: narychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké dobyat short notice, at a moment's notice

strife: civilní nepokoje/potyčky/konfliktycivil strife