Hlavní obsah

den [den]

Vyskytuje se v

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

close: at the close of the dayna konci dne

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

day: by dayve dne

day: by the daydenně, za den, každým dnem

day: day of remembrancevýročí, památný den

day: práv. days of gracediskreční dny, doba odkladu

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

floor: anat. pelvic floorpánevní dno

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to

notice: notice paperpořad dne, přehled projednávaných záležitostí parlamentu

ocean: the ocean flooroceánské dno, dno oceánu

pay day: on a pay dayo výplatě, v den výplaty

question: on the day in questionv inkriminovaný den

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

skid row: be on skid rowpřen. být na ulici, být na dně bez práce a bez domova

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

valley: valley floordno údolí

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu