Hlavní obsah

den [den]

Vyskytuje se v

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

close: at the close of the dayna konci dne

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

floor: anat. pelvic floorpánevní dno

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to, zítra

notice: notice paperpořad dne, přehled projednávaných záležitostí parlamentu

ocean: the ocean flooroceánské dno, dno oceánu

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

valley: valley floordno údolí

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

weekday: on weekdaysve všední dny, v týdnu

and: day and nightdnem a nocí

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

couple: in a couple of daysza pár dnů

daylight: by daylightza světla, ve dne

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

entire: the entire daycelý den

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.