Hlavní obsah

běžný

Přídavné jméno

  1. (obvyklý) common, ordinary, regular(rozšířený) prevalent(všední) commonplaceběžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in menběžnou poštouby regular mail
  2. (právě platný) current, goingekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

Vyskytuje se v

pošta: běžnou poštouby regular mail

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

výdaj: běžné výdajeekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoings

praxe: běžná praxecommon practice

account: current accountběžný účet

account: NOW accountúročený běžný účet

current: current yearběžný rok

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

regular: by regular mailběžnou poštou

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému