Hlavní obsah

běžně

Vyskytuje se v

běžný: běžnou poštouby regular mail

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

pošta: běžnou poštouby regular mail

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

výdaj: běžné výdajeekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoings

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

praxe: běžná praxecommon practice

account: current accountběžný účet

account: NOW accountúročený běžný účet

current: current yearběžný rok

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

matter of course: as a matter of course(zcela) samozřejmě, zcela běžně

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

regular: by regular mailběžnou poštou

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému

usage: be in common usagebýt běžně užívaný slovo ap.