Hlavní obsah

obvykle

Vyskytuje se v

snídat: Co (obvykle) snídáš?What do you have for breakfast?

character: netypický, neobvyklý pro koho, divný chováníout of character

common: neobvyklý, nezvyklý, neobyčejnýout of the common

fashion: jako obvykle, obvyklým způsobemin the usual fashion

general: většinou, zpravidla, obvykleas a general rule

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

usual: mimořádný, neobvyklý, nezvyklýout of the usual

get: Chystal snídani jako obvykle.He was getting breakfast as usual.

go: Kam obvykle jezdíte na prázdniny?Where do you usually go on holiday?

obvykle: jako obvykleas usual