Hlavní obsah

běžný

Přídavné jméno

  1. (obvyklý) common, ordinary, regular(rozšířený) prevalent(všední) commonplaceběžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in menběžnou poštouby regular mail
  2. (právě platný) current, goingekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

Vyskytuje se v

pošta: by regular mailběžnou poštou

účet: current/AmE checking accountběžný účet

výdaj: ekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoingsběžné výdaje

praxe: common practiceběžná praxe

account: current accountběžný účet

current: current yearběžný rok

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžný

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

position: ekon. cash positionhotovostní pozice, stav běžného účtu

regular: by regular mailběžnou poštou

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému, typově odpovídající, nijak nevybočující od ostatních

běžný: by regular mailběžnou poštou