Hlavní obsah

then [ðen]

Vyskytuje se v

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

there: there and then, then and thereihned, okamžitě, na místě učinit

back: back thentenkrát

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

settle: That's settled then.Takže domluveno.

well: Well then?Tak co? jak to bude ap.

date: It's a date (then)!Tak platí/jsme domluveni! na schůzku ap.

a: tu a tamnow and then

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

doba: od té dobyfrom that time on, since then

doba: do té dobyuntil then

doba: tou dobouby then, by that time

nuže: nuže dobráall right then

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

zase: ale zasebut then again

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

potom: A co potom?And then what?

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tak: Tak co? rozhodl jsi se?Well, then?

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

tehdejší: tehdejší prezidentthe then president

vložit se: Pak jsem se do toho vložil já.Then I intervened.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.