Hlavní obsah

and [ænd unstressed ənd or ən]

Spojka

  1. a slučovací spojkaday and nightdnem a nocímore and morevíc a víc, čím dál víc
  2. a, plus při sčítání
  3. v číslovkách mezi stovkami či tisíci a desítkamithree hundred and fiftytři sta padesát

Slovní spojení

Punch and Judy show accident and emergency assault and battery bed and breakfast black and white block and tackle blood and thunder board and lodging bread and butter cash-and-carry cloak-and-dagger cock-and-bull story cops-and-robbers down-and-out fish and chip shop foot-and-mouth disease free and easy hard and fast hide-and-seek high and mighty hit and miss hit-and-run kiss-and-tell kith and kin law and order lost and found odds and ends open-and-shut out-and-out pen and ink pins and needles rag-and-bone man rank and file rock and roll rough and ready rough and tumble savings and loan short back and sides skull and crossbones slash and burn smash-and-grab snakes and ladders so-and-so song and dance spick and span stop-go sweet and sour to and fro to-ing and fro-ing track and field up-and-coming wear and tear wheel and deal

Vyskytuje se v

above: (and) above(a) víc, (a) výš než daná hodnota

ache: aches and painsdrobné potíže, bolístky tělesné

again: again and againznovu a znovu, zas a znova, opakovaně

all: sth and allco taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

back: back and forthtam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.

backwards: backwards and forwardstam a zpátky, sem a tam pohybovat se

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: bits and piecesvšechno možné, kde co, nejrůznější věci

black and white: in black and whitečerné na bílém

bob: and Bob's your uncle!A hotovo!, A je to (v pohodě)!

body: body and soultělem i duší

both: both ... andjak ... tak, nejen ... ale také, ... i

bread and butter: bread-and-butter(zcela) základní/zásadní

breadth: (across) the length and breadth of sthkřížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

chalk: as chalk and cheesejako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílný

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

Co.: and co.a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.

company: and companya spol.

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

cut: cut and driedjasný, zřejmý

day: in this day and agev dnešní době

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

each: each and everyúplně každý, všichni do jednoho

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

everything: and everythinga tak dále, a vůbec všechno ve výčtu

far: far and awayzdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.

fast: play fast and loosechovat se nezodpovědně

fetch: fetch and carrydělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat koho

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

flesh: flesh and bloodčlověk z masa a kostí

fun: fun and gamesdovádění nezodpovědné

give: give and takevzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco

hale: hale (and hearty)zdravý, zdravím kypící, čilý o starém člověku

half: sth and a halfco jako hrom velký, náročný ap.

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

high and mighty: the high and mightyspolečenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvo

home: be home and drybýt za vodou, mít co v kapse být jasně v čele

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

hue: hue and crypovyk, pokřik hlasité protesty

lady: ladies and gentlemendámy a pánové

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

less: less and lessstále/čím dál (tím) méně

like: and the likea tak podobně

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

lo: lo (and behold)hle!, kupodivu!, světe div se! též iron. o nepřekvapivém

more: more and morevíc a víc, čím dál více, stále víc

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

neck: be neck and neckbýt vyrovnaný/na tom stejně se stejnou šancí zvítězit

night: day and night, night and dayve dne v noci

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

null: null and voidneplatný, neúčinný, anulovaný

off: off and on, on and offtu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělat

on: on and onpořád dál, dál a dál pokračovat ap.

once: once (and) for alljednou provždy

one: in ones and twospostupně

over: over and above(navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

pick: pick and choosevybírat (si) vybíravě

pro: pros and consklady a zápory, (důvody) pro a proti

purely: purely and simplyprostě a jednoduše

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska

ragtag: ragtag (and bobtail)lůza, plebs, chátra

rest: and the resta tak dále, a vše co k tomu patří

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

sackcloth: wear sackcloth and ashessypat si popel na hlavu, kát se hl. přehnaně

safe: safe and soundživ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

sick: sick (and tired)of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

sinker: hook, line and sinkerúplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.

smash-and-grab: smash-and-grab (raid)rozbití a vyloupení výkladní skříně

so: and so ona tak dále, a tak podobně

such: such and suchtakový a takový, to a to neurčitý popis

sweetness: (all) sweetness and lightidyla, idylická záležitost

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

that: and (all) thata takové (ty) věci

there: there and then, then and thereihned, okamžitě, na místě učinit

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

atletika: track and field (events), BrE též athleticssport. lehká atletika

balné: postage and packing (included)poštovné a balné (v ceně)

brnění: have pins and needles in sthmít brnění v čem

byt: board and lodgingbyt a strava

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

celní: kancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Servicecelní úřad

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry

co: more and more, increasinglyčím dál více

čára: broken/dashed/dotted/dash-and-dot linepřerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čára

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

čípek: retinal rods and conestyčinky a čípky

dál: and so on, etceteraa tak dále

další: and othersa další ve výčtu

dáma: ladies and gentlemendámy a pánové

den: day in and day out, day after dayden co den

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

docházkový: time and attendance (system)docházkový systém

dokola: round and round, over and over againstále dokola

hodina: an hour and a halfhodina a půl

hůř: worse and worsečím dál hůře

hutní: iron and steel industryhutní průmysl

chléb: bread and butterchléb s máslem

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jednoduše: purely and simply because ...prostě a jednoduše proto, že ...

klad: the pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sthklady a zápory čeho

křížem: criss-cross sth, travel the length and breadth of sthprocestovat křížem krážem

lehký: track and fieldsport. lehká atletika

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

máslo: bread and butterchleba s máslem

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

nabídka: supply and demandnabídka a poptávka

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

naopak: and vice versaa naopak

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

naskrz: through and throughskrz naskrz

našinec: people like you and menašinci

nocleh: bed and breakfastnocleh se snídaní

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

blikat: He was flicking a flashlight on and off.Blikal baterkou.

být: 3 and 2 are/is/makes/equals 53 a 2 je 5

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

džin: gin and tonicdžin s tonikem

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

i: both men and womenmuži i ženy

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

jako: (both) poor and richchudí jako bohatí

jiný: and others... a jiní

jít: Go and get him.Jdi pro něj.

konev: It is raining cats and dogs., It's pouring down., The rain is pouring down.Lije jako z konve.

kopírování: colour/black and white copyingbarevné/černobílé kopírování

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

a: now and thentu a tam