Hlavní obsah

Co.

Zkratka

  1. and co. a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.

Vyskytuje se v

as: as ... as possibleco nej ...

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

hour: AmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinu

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

many: as many as possibleco nejvíce čeho

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

soon: as soon as possibleco nejdříve

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

term: in terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

war: sinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

dealings: have dealings with sbmít s kým co do činění

different: How are they different?V čem se liší?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

do: What did you say?Co jsi říkal?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

fast: as fast as possibleco nejrychleji

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: as small as you can get itco nejmenší

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

have: Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

long: as long as possibleco nejdéle

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

look: What are you looking for?Co hledáš?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

most: most surprisingly ...a co je nejvíc překvapivé ...

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.