Hlavní obsah

afraid [əˈfreɪd]

Přídavné jméno

  1. of sb/sth bojící se koho/čeho, bázlivýDon't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).What are you afraid of?Čeho se bojíš?be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehomake sb afraidnahnat strach komu, vystrašit kohobecome afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho
  2. for sb obávající se o koho, ustaraný, znepokojenýbe afraid for sb/sthbát se o koho/co, mít strach, strachovat se o koho/co

Přídavné jméno

  1. I'm afraid obávám se, bohužel omluva, nesouhlasI'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

Vyskytuje se v

mít: be afraid of sb/sthmít strach z koho/čeho

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

obava: be afraid of sth, be apprehensive about sthmít obavy z čeho

se, si: be afraidbát se

strach: be afraid/scared of sb/sthmít strach z koho/čeho

aby: She was afraid of waking her parents.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!

co: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

jich: I am afraid of them.Bojím se jich.

mýlit se: I am afraid you are wrong.Obávám se, že se mýlíte.

o: be afraid for, worry about sb/sthbát se o koho/co

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

prvně: He was afraid at first ...Prvně se bál ...

sám: Father himself was afraid of it.Sám otec se toho bál.

šíleně: be terribly afraid of sb/sthšíleně se bát koho/čeho

výška: be afraid of heightsmít strach z výšek

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho