Hlavní obsah

afraid [əˈfreɪd]

Přídavné jméno

  1. of sb/sth bojící se koho/čeho, bázlivýDon't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).What are you afraid of?Čeho se bojíš?be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehomake sb afraidnahnat strach komu, vystrašit kohobecome afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho
  2. for sb obávající se o koho, ustaraný, znepokojenýbe afraid for sb/sthbát se o koho/co

Přídavné jméno

  1. I'm afraid obávám se, bohužel omluva, nesouhlasI'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

Vyskytuje se v

mít: mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

obava: mít obavy z čehobe afraid of sth, be apprehensive about sth

se, si: bát sebe afraid

strach: mít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sth

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

co: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.I am afraid you are wrong.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

prvně: Prvně se bál ...He was afraid at first ...

sám: Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.

šíleně: šíleně se bát koho/čehobe terribly afraid of sb/sth

výška: mít strach z výšekbe afraid of heights

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.