Hlavní obsah

scared [skeəd]

Vyskytuje se v

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

scared: scared to death, scared stiffof sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čeho

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

strach: be afraid/scared of sb/sthmít strach z koho/čeho

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

podělat se: It scared the shit out of me.Málem jsem se z toho podělal strachy.

polekat: You scared/startled me.Polekal jsi mě.

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit