Hlavní obsah

jich

Zájmeno

  • (of) themBojím se jich.I am afraid of them.Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?viz též oni, ony, ona

Vyskytuje se v

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy sahají až po pás.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

different: know differentvědět, že to je jinak

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který maso ne vegetarián

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

lack: sth is lackingnedostává se, je nedostatek čeho

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

all right: You should help her. – All right.Měl bys pomoci. – Tak dobře.

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: He shouted back at them.Zakřičel na zpátky.

back: He was shot in the back.Střelili ho do zad.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

be: I am hot.Je mi horko.

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

be: It is cold outside.Venku je zima.

be: There is a problem here.Je tu problém.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

be: Be it alcohol or drugs ...je to alkohol nebo drogy ...

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

better: He was all the better for it.Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

blister: Her feet blistered.Na nohou se udělaly puchýře.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

British: He's British.Je to Brit.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: He can't have done it.On to nemohl udělat.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

charge: They are my charges.Mám je na starost.

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

cold: I am cold.Je mi zima.

come: It came to him ...Napadlo ho ...

come on: She's coming on well.Jde to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s mluvil, mohl bys to říct.

could: You could phone her.Mohl bys zavolat.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

crazy: He was crazy to go there.Bylo to od něho šílenství tam jít.

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

customary: It's customary to ...Je zvykem ...

cut: He cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dark: It is already dark.je tma.

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?