Hlavní obsah

dark [dɑːk]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

dark age: raný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.the Dark Ages

chocolate: hořká čokoládaBrE plain/AmE dark chocolate

grow: stmívat se, temnět, (z)tmavnoutgrow dark

it: Stmívá se.It's getting dark.

černý: černé pivodark beer, porter, hutný ležák stout

hořký: hořká čokoládaplain chocolate, AmE dark chocolate

risknout: risknout tochance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the dark

stránka: stinná/světlá stránka čehothe darker/bright side of sth

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

temný: temná minulostdark past

setmět se: Setmělo se.It got dark.

síla: temné sílydark forces

stmívat se: Stmívá se.It is getting dark.

šeřit se: Šeří se.The dusk is falling., It's getting dark.

tma: Venku je tma.It's dark outside.

tmavě: tmavě žlutýdark yellow

tmavý: být tmavé pletibe dark-skinned

úplný: Byla úplná tma.It was totally dark.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

krok: krok do neznámastep in the dark

neznámo: krok do neznámastep in the dark

pytel: Je tma jako v pytli.It's pitch-dark.

dark: po setměníafter dark