Hlavní obsah

tma

Příslovce

  • darkVenku je tma.It's dark outside.

Vyskytuje se v

tma: Venku je tma.It's dark outside.

úplný: Byla úplná tma.It was totally dark.

pytel: Je tma jako v pytli.It's pitch-dark.

cover: pod rouškou tmyunder cover of darkness

near: v téměř úplné tměin near darkness

dark: Už je tma.It is already dark.