Hlavní obsah

domesticated [dəˈmestɪˌkeɪtɪd]

Vyskytuje se v

domesticated: Ona není moc do domácnosti.She isn't very domesticated.