Hlavní obsah

domestication [dəˌmestɪˈkeɪʃən]

Podstatné jméno

  • domestikace, ochočení