Hlavní obsah

domesticate [dəˈmestɪˌkeɪt]

Vyskytuje se v

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.