Hlavní obsah

domestically [dəˈmestɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

appliance: household/home/domestic appliancedomácí spotřebič

service: domestic air servicevnitrostátní letecká doprava

waste: domestic wastedomovní odpad

domácí: domestic animaldomácí zvíře

domovní: domestic/household wastedomovní odpad

hrubý: gross domestic producthrubý domácí produkt

instalace: elektřiny domestic wiring, potrubní pipingdomovní instalace

kur: domestic fowlzool. kur domácí

let: scheduled/international/domestic flightpravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

pomocnice: domestic (help), AmE hl. na částečný úvazek accommodatorpomocnice v domácnosti

produkt: gross domestic/national productekon. hrubý domácí/národní produkt

spotřebič: household/home/domestic appliancesdomácí spotřebiče

vnitrostátní: domestic flightvnitrostátní let

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

zvíře: domestic animals, mazlíčci petsdomácí zvířata

domestic: domestic (help)pomocnice v domácnosti, hospodyně placená